Hướng dẫn

[Mặt Nạ Phong Vân]

24-05-2017Thắc mắc báo lỗi tại đây: Hỗ trợ trực tuyến

I.NPC liên quan.

  • Tiến hành nâng cấp ở NPC NÂNG CẤP tại Thành Chính

II.Nguyên liệu nâng cấp.

  • Cần mặt nạ cấp thấp hơn và nguyên liệu sau để nâng cấp bật tiếp theo

Cấp Mặt Nạ

KNB

Mảnh ghép mặt nạ

1 Nhận được khi nạp lần đầu 100k
2 10 500
3 20 600
4 30 1000
5 50 1500
6 100 2000
7 200 2500
8 300 3000
9 400 3500
10 500 4000
11 600 4500
12 700 5000
13 800 10000
14 900 15000
15 1000 20000
16 1100 25000
17 1200 50000
18 1300 60000
19 1400 70000
20 1500 80000
21 1600 90000
22 1700 100000
23 1800 110000
24 1900 120000
25 2000 130000
26 2100 140000
27 2200 150000
28 2300 160000
29 2400 170000
30 2500 200000

 

Lưu Ý: 

  • Nâng cấp mặt nạ tỷ lệ thành công 100%
  • Chuẩn bị đầy đủ nguyên liêu như trên và cho vào ô nâng cấp
  • Các nguyên liệu được thu thập thông qua các hoạt đông ingame

__________________________________
Trân trọng
Tân Kiếm Thế
tankiemthe.com
Kiếm Thế mới ra - Ông vua dòng game kiếm hiệp