Hướng dẫn

Bản Đồ VẠN HOA CỐC + THIÊN QUỲNH CUNG + ĐẠI MẠC CỔ THÀNH

30-09-2017Thắc mắc báo lỗi tại đây: Hỗ trợ trực tuyến

 

Vạn Hoa cốc tọa lạc tại bên trong quần sơn, hoàn toàn bị vây trong những vách đá cao và dốc, cần phải đi xuyên qua một đường hầm bí mật mới có thể đến được.

I.Cách Thức Tham Gia

  • Lập tổ đội và mở bản đồ tại Thành Chính

II. Mục Tiêu

  • Tiêu diệt tất cả quái trong bản đồ, khi chết Boss + mở rương sẽ rơi ra phần thưởng

III.Phần Thường

 

Vật Phẩm Bản Đồ

Bản đồ Vạn Hoa Cốc

Đổi = điểm tống kim tại Vô Hạn Truyền Tống Phù [Đổi tích lũy] - Hoạt động Du Long - Mua ở NPC Cửa Hàng Du Long

Phần thưởng: Tinh thạch đồng hành, Đồng thường, Chân khí, Rương Thần Sa [1-4 dòng], Rương trang bị đồng hành [4-5].

Lệnh Bài Thiên Quỳnh Cung

Đổi = điểm Loạn Chiến tại Vô Hạn Truyền Tống Phù [Đổi tích lũy] - Hoạt động Du Long - Mua ở NPC Cửa Hàng Du Long

Phần thưởng: Tinh thạch đồng hành, Đồng thường, Chân khí, Rương Thần Sa [1-4 dòng], Rương trang bị đồng hành [4-5].

<

Lệnh Bài Đại Mạc Cổ Thành

Đổi = Hoạt động Du Long - Mua ở NPC Cửa Hàng Du Long

 

Phần thưởng: Mảnh ghép vũ khí - Đá thần sa vô hạ dẫn

 

Lưu ý:

  • Chỉ mở lối vào được tại Thành Chính ( Lâm An) .
  • 1 nhân vật chỉ đi tối đa 10 bản đồ vạn hoa cốc.

__________________________________
Trân trọng
Tân Kiếm Thế
tankiemthe.com
Kiếm Thế mới ra - Ông vua dòng game kiếm hiệp