Hướng dẫn

Hệ thống vũ khí thần sa

25-05-2017Thắc mắc báo lỗi tại đây: Hỗ trợ trực tuyến

Danh Hiệu Khi Có Vũ Khí Thần Sa 7 Dòng

 

 

 

 

 

 

I.NPC liên quan.

 • Tiến hành nâng cấp tại NPC NÂNG CẤP

II.Cách sở hữu thần sa.

 • Mua [Vũ Khí Thần Sa 0 Dòng] tại NPC CỬA HÀNG ở Thành Chính.
 • Giá: 200 Thần sa - vô hạ dẫn
 • Yêu cầu: Danh vọng vũ khí tần lăng cấp 3.

 

III.Các dòng kỹ năng thần sa.

 • Mỗi dòng thần sa đều sẽ mức điểm tối đa và tối thiểu các bạn cần lưu ý

Option thần sa

Thông số

Chỉ số tối thiểu

Chỉ số tối đa

Dòng 1 Sinh lực tối đa 10% 100%
Dòng 2 Phát huy lực tấn công cơ bản 5% 20%
Dòng 3 Vật công ngoại điểm 500 2000
Vật công nội điểm 500 2000
Dòng 4 Vật công ngoại 20% 120%
Vật công nội 20% 120%
Dòng 5 Tấn công khi đánh chí mạng  10% 100%
Dòng 6 Chí mạng điểm 100 500
Dòng 7 Phát huy lực tấn công kỹ năng 1% 10%

IV. Hình ảnh Vũ Khí.

V. Nguyên liệu nâng cấp.

Hoạt Động Thu Thập: Thần sa - vô hạ dẫn: Hoạt Động Bách Bảo RươngSự kiện [Trồng Cây]Hệ Thống BOSSHầm Đại Mạc Cổ ThànhHoạt Động Thương Hội, Sử Dụng Rương Đặc Biệt

Hoạt Động Thu Thập: Mảnh ghép vũ khí: Hoạt Động Truy NãHệ Thống BOSSHầm Đại Mạc Cổ Thành, Hoạt Động Thương HộiSử Dụng Rương Đặc Biệt

Option thần sa

Thần sa - vô hạ dẫn

Mảnh ghép vũ khí

Kim Nguyên Bảo

           Lệnh Bài Vũ Khí Thần Thoại       

Tỷ lệ Thành Công

Nâng Thần Sa 1 Dòng 50 50 5 0 70%
Nâng Thần Sa 2 Dòng 100 100 5 0 40%
Nâng Thần Sa 3 Dòng 150 150 5 0 15%
Nâng Thần Sa 4 Dòng 200 200 5 0 10%
Nâng Thần Sa 5 Dòng 1000 1000 50 0 10%
Nâng Thần Sa 6 Dòng 2000 2000 100 0 10%
Nâng Thần Sa 7 Dòng 5000 5000 150 1 5%

 

VI. Nguyên liệu tẩy chỉ số

 

Thần sa - vô hạ dẫn

Mảnh ghép vũ khí

Kim Nguyên Bảo

Số nguyên liệu 20 20 5

 

VII. Nguyên liệu đổi hệ vũ khí

 

Kim Nguyên Bảo

Tỷ lệ Thành Công

Vũ Khí Thần Sa 0 Dòng 10 100%
Vũ Khí Thần Sa 1 Dòng 20 100%
Vũ Khí Thần Sa 2 Dòng 50 100%
Vũ Khí Thần Sa 3 Dòng 100 100%
Vũ Khí Thần Sa 4 Dòng 200 100%
Vũ Khí Thần Sa 5 Dòng 250 100%
Vũ Khí Thần Sa 6 Dòng 300 100%
Vũ Khí Thần Sa 7 Dòng 500 100%

Lưu Ý: 

 • Nâng cấp thần sa thất bại sẽ không bị hạ cấp chỉ mất nguyên liệu nâng cấp.
 • Khi thay đổi từ vũ khí này sang vũ khí khác chỉ số dòng sẽ giữ nguyên , chỉ số dòng vật công ngoại ( nội ) sẽ thay đổi : 310% - 340%
 • Chuẩn bị đầy đủ nguyên liêu như trên và cho vào ô nâng cấp
 • Tẩy chỉ số sẽ tẩy tất cả các dòng đang có tại thần sa
 • Khi nâng cấp thành công dòng mới chỉ số dòng cũ sẽ xuất hiện ngẫu nhiên trở lại
 • Các nhân sĩ hãy chú ý [Chỉ số tối đa] và [Chỉ số tối thiểu] để nâng cấp được vũ khí mạnh nhất
 • Các nguyên liệu được thu thập thông qua các hoạt đông ingame

__________________________________
Trân trọng
Tân Kiếm Thế
tankiemthe.com
Kiếm Thế mới ra - Ông vua dòng game kiếm hiệp