Sự kiện

Liên Thông máy chủ HỘ THẾ và HỮU THẾ

22-08-2021Thắc mắc báo lỗi tại đây: Hỗ trợ trực tuyến

Nhằm tạo thêm cơ hội giao lưu, học hỏi tinh hoa võ học giữa các cao thủ khắp cõi giang hồ, Kiếm  Thế sẽ tiến hành liên thông cặp máy chủ HỘ THẾ HỮU THẾ vào 13H00 ngày 23/08/2021. Thông tin chi tiết như sau:

- HỘ vật tại máy chủ HỘ THẾ phải chuyển đồng thường thành KIM NGUYÊN BẢO và nhận tất cả thư trong hòm thư. Nếu không sẽ bị mất đồng và vật phẩm.

- HỘ vật tại máy chủ HỘ THẾ được hỗ trợ sau khi gọp máy chủ:

VẬT PHẨM HỖ TRỢ LIÊN THÔNG MÁY CHỦ Số Lượng
Kinh Nghiệm Đơn 72000
Lệnh Bài Trang Bị 9000
Mảnh Luân Hồi Ấn 50000
Tinh Thạch Đồng Hành 50000
Ấn Ký Tín Vật 50000
Thần Khí Bảo Châu 50000
[Đại] Chân Khí 9000
Rương Trấn Hồn Thạch 9000
Linh Tê 720
Thần Sa - Vô Hạ Dẫn 1800
Mảnh Ghép Vũ Khí 1800
Thần Kỳ Thạch 90000

- HỘ vật thuộc máy chủ HỘ THẾ sau khi gọp máy chủ có thể nhận hỗ trợ tại NPC HỖ TRỢ

Lưu ý: 

- Khi gọp về tất cả HỘ vật thuộc máy chủ HỘ THẾ sẽ mất Gia Tộc - Bang Hội - Uy Danh - Thư - và Đồng nếu chưa chuyển thành KNB

 

__________________________________
Trân trọng
Tân Kiếm Thế
tankiemthe.com
Kiếm Thế mới ra - Ông vua dòng game kiếm hiệp