Sự kiện

Liên Thông máy chủ THANH THẾ và TUYỆT THẾ

19-09-2021Thắc mắc báo lỗi tại đây: Hỗ trợ trực tuyến

Nhằm tạo thêm cơ hội giao lưu, học hỏi tinh hoa võ học giữa các cao thủ khắp cõi giang hồ, Kiếm  Thế sẽ tiến hành liên thông cặp máy chủ THANH THẾ TUYỆT THẾ vào 13H00 ngày 20/09/2021. Thông tin chi tiết như sau:

- Nhân vật tại máy chủ THANH THẾ phải chuyển đồng thường thành KIM NGUYÊN BẢO và nhận tất cả thư trong hòm thư. Nếu không sẽ bị mất đồng và vật phẩm.

- Nhân vật tại máy chủ THANH THẾ được hỗ trợ sau khi gọp máy chủ:

VẬT PHẨM HỖ TRỢ LIÊN THÔNG MÁY CHỦ Số Lượng
Kinh Nghiệm Đơn 200000
Lệnh Bài Trang Bị 28000
Mảnh Luân Hồi Ấn 50000
Tinh Thạch Đồng Hành 50000
Ấn Ký Tín Vật 50000
Thần Khí Bảo Châu 50000
[Đại] Chân Khí 28000
Rương Trấn Hồn Thạch 28000
Linh Tê 2240
Thần Sa - Vô Hạ Dẫn 5600
Mảnh Ghép Vũ Khí 5600
Thần Kỳ Thạch 10000

- Nhân vật thuộc máy chủ THANH THẾ sau khi gọp máy chủ có thể nhận hỗ trợ tại NPC HỖ TRỢ

Lưu ý: 

- Khi gọp về tất cả THANH vật thuộc máy chủ THANH THẾ sẽ mất Gia Tộc - Bang Hội - Uy Danh - Thư - và Đồng nếu chưa chuyển thành KNB

__________________________________
Trân trọng
Tân Kiếm Thế
tankiemthe.com
Kiếm Thế mới ra - Ông vua dòng game kiếm hiệp