Hướng dẫn

Nhiệm Vụ Thương Hội

30-05-2017Thắc mắc báo lỗi tại đây: Hỗ trợ trực tuyến

Nhiệm vụ Thương Hội là một trong những nhiệm vụ mang đến nhiều phần thưởng cho quý đồng đạo. Đồng đạo dễ dàng tham gia nhiệm vụ này vì điều kiện khá dễ dàng
 
I.Phần Thưởng Nhiệm Vụ.
  • Phần thưởng khi hoàn thành 40 nhiệm vụ
 
Hoàn thành Phần thưởng
10 nhiệm vụ 10 vạn Bạc thường + 20 vạn Bạc khóa
20 nhiệm vụ 10 vạn Bạc thường + 20 vạn Bạc khóa
30 nhiệm vụ 10 vạn Bạc thường + 20 vạn Bạc khóa
40 nhiệm vụ

1000 Rương Trấn Hồn Thạch + 5 Hạt Giống Cây Trồng

+ 200 Mảnh Ghép Vũ Khí + 200 Thần Sa - Vô Hạ Dẫn

+ 1000 Lệnh Bài Trang Bị + 1000 Kinh Nghiệm Đơn

 
II.Điều kiện tham gia
 
III.Cách thức tham gia
Khi hội đủ điều kiện, đồng đạo có thể tìm đến Chủ Thương Hội để nhận nhiệm vụ Thương Hội. Một nhiệm vụ Thương Hội bao gồm 40 bước.
Sau khi hoàn thành xong 40 bước mới được xem là hoàn thành 1 nhiệm vụ Thương Hội.
 
Nhiệm vụ thương hội bao gồm 3 loại chính:
  • Đưa thư : Đưa thư của thương hội đến vị trí Người Liên Lạc Thương Hội, do chủ Thương Hội chỉ định.
  • Thu thập : Thu thập các vật phẩm do Chủ Thương Hội yêu cầu.
  • Sưu tầm : Sưu tầm các lệnh bài do chủ Thương Hội yêu cầu.
Nhiệm vụ Thương Hội tuy không khó để thực hiện nhưng đòi hỏi quý đồng đạo phải có sự kiên trì vì có nhiều nhiệm vụ thu thập. Để nhận nhiệm vụ, đồng đạo có thể gặp Chủ Thương Hội ở các thành thị lớn.
Nhiệm vụ thu thập
 
Nhiệm vụ sưu tầm
Nhiệm vụ này yêu cầu thu thập các lệnh bài trong các tính năng của Kiếm Thế như: Tống Kim, Bạch Hổ Đường, Tiêu Dao Cốc, Danh Bổ Lệnh, Lệnh bài nghĩa quân...
Sau khi nhận nhiệm vụ, tham gia tính năng tương ứng với nhiệm vụ được giao, đánh quái hoặc vượt ải có thể nhận được lệnh bài thương hội mà NPC Thương Hội yêu cầu.
 
 
 
Nhiệm vụ đưa thư
 
Hộp thu thập Lệnh bài Thương Hội
 
Đổi Bạc khoá hàng tuần

__________________________________
Trân trọng
Tân Kiếm Thế
tankiemthe.com
Kiếm Thế mới ra - Ông vua dòng game kiếm hiệp