Tin tức

PHIÊN BẢN CẦN BẰNG MÔN PHÁI

23-11-2019Thắc mắc báo lỗi tại đây: Hỗ trợ trực tuyến

Quý nhân sĩ Tân Kiếm Thế  thân mến,

12 môn phái sẽ được điều chỉnh một vài thông số về chiêu thức liên quan, quý nhân sĩ có thể trải nghiệm những thay đổi này tại sự kiện Cân Bẳng Môn Phái 2019. 

lưu ý chỉ mang tính tương đối vì còn phụ thuộc vào nhiều thứ khác quyết định tới sức mạnh của các phái

Thời gian update 12h(23/11/2019) tối nay! Tham gia trải nghiệm và góp ý để Ban điều hành cân nhắc về mối tương quan lực lượng sức mạnh giữa các đại phải của Võ Lâm. 

 

VÕ CÔNG TRẤN PHÁI

 TRẤN PHÁI


Võ Công Trấn Phái

__________________________________
Trân trọng
Tân Kiếm Thế
tankiemthe.com
Kiếm Thế mới ra - Ông vua dòng game kiếm hiệp