Hướng dẫn

Sự kiện [Trồng Cây]

03-06-2017Thắc mắc báo lỗi tại đây: Hỗ trợ trực tuyến

I. NPC liên quan

Nhận bình nước tưới cây và châm nước tại NPC

II. Vật phẩm liên quan

 

Vật phẩm Thông tin vật phẩm


Hạt giống cây trồng

Thu thập:
 • Bán tại NPC CỬA HÀNG giá 1 KNB
 • Các hoạt động ingame

Cách sử dụng:

 • Nhấp chuột phải trồng tại Thành Chính
 • Mỗi ngày chỉ sử dụng được 10 hạt


Bình nước tưới cây

Thu thập:

 • Nhận tại NPC HOẠT ĐỘNG
 • Cần châm nước tại NPC HOẠT ĐỘNG mới có thể tưới cây

Cách sử dụng:

 • Nhấp vào cây trồng để tưới cây

Trái cây thu hoạch

Thu thập:

 • Khi cây trưởng thành sẽ hái được (1,2 hoặc 3 trái)

Cách sử dụng:

 • Nhấp chuột phải để dùng

Chắc chắn nhận được 5 Tỷ kinh nghiệm và ngẫu nhiên nhận được:

20 Thần Sa-Vô Hạ Dẫn
3000 Điểm Chân Khí
100 Chiến Thần
20 Mảnh Ghép Vũ Khí

 

II. Cách tham gia

1. Nhận bình nước từ NPC HOẠT ĐỘNG - Và châm đầy nước.

2. Mua Hạt giống.

 

3.Tiến hành trồng cây tại Lâm An Phủ và chăm sóc

 • Khi trồng mỗi 60 giây cần tưới nước.
 • Không tưới nước quá lâu cây sẽ biến mất.
 • Trong quá trình chăm sóc mỗi 5 giây nhận được 100tr kinh nghiệm

3. Thu hoach quả chín

 • Sau khi tưới nước 5 lần cây sẽ ra hoa kết quả và có thể tiến hành thu hoạch
 • Nếu không thu hoạch sau 20 phút cây sẽ biến mất.

 

Lưu Ý:

 • Mỗi ngày chỉ trồng được 10 cây.
 • Khi trồng cần chú ý tưới nước đúng lúc nếu không cây sẽ khô héo và chết.
 • Cần lưu ý châm nước đầy bình trước khi trồng cây.

__________________________________
Trân trọng
Tân Kiếm Thế
tankiemthe.com
Kiếm Thế mới ra - Ông vua dòng game kiếm hiệp