Tải Game Tân Kiếm Thế

Tải Game Tân Kiếm Thế

Thắc mắc báo lỗi tại đây: Hỗ trợ trực tuyến

Bản Update Máy Chủ Mới

Giải nén vào thư mục game kiếm thế đang chạy để trải ngiệm phiên bản mới nhất

Tên tập tin Kích thước Link Tải Về
UPDATE-v1.0 1MB Download (trực tiếp)

Bản cài đặt Tân Kiếm Thế (Đã có cài đặt KiemThe.zing.vn)

Tên tập tin Kích thước Link Tải Về
TANKIEMTHE 1.7gb Link Google (Nhanh Hơn)

Bản FULL cài đặt Tân Kiếm Thế (Chưa cài đặt KiemThe.zing.vn)

Tên tập tin Kích thước Link Tải Về
TANKIEMTHE 8.9Gb Link Google (Nhanh Hơn)

Tools hỗ trợ

Tên tập tin Kích thước Link Tải Về
AutoPk 1MB Link Download (trực tiếp)
Yahoo (Fix lỗi Engine.dll) 10MB Link Download (trực tiếp)
UltraViewer (hỗ trợ lỗi) 1MB Link Download (trực tiếp)
Winrar phần mềm giải nén 1MB Link Download (trực tiếp)