Hướng dẫn

Trùng Sinh Nhân Vật

30-05-2017Thắc mắc báo lỗi tại đây: Hỗ trợ trực tuyến

DANH HIỆU TOP 1 TRÙNG SINH

I.NPC liên quan.

 • Tiến hành trùng sinh tại NPC HỖ TRỢ

 

II.Phần thưởng trùng sinh.

Yêu Cầu Phần Thưởng
 • Cấp: 200
 • Đồng: [Số Lần] x 1 vạn đồng thường
 • Từ lần 200 trở đi mỗi lần tiêu phí 200 vạn đồng thường
 • Chắc chắn nhận được 5 điểm tiềm năng - 30 Đá Trấn phái theo phái hiện đang trùng sinh.
 • Nhận ngẫu nhiên những vật phẩm dưới đây:
Số lượng Vật phẩm
5000 Mảnh Ngoại Trang
5000 Tinh Thạch Đồng Hành
5000 Thần Khí Bảo Châu
5000 Ấn Ký Tín Vật
5000 [Mảnh Ghép] Ấn

 

 • Khi đạt Mỗi mốc 50 lần Trùng Sinh. Sẽ nhận ngẫu nhiên những vật phẩm dưới đây:
Số lượng Vật phẩm
1000 Mảnh Ghép Vũ Khí
1000 Thần Sa-Vô Hạ Dẫn
1 Rương Thần Sa (4 Dòng)
1 Rương Thần Sa (3 Dòng)
1 Rương Thần Sa (2 Dòng)
1 Rương Thần Sa (1 Dòng)
1 Rương Trang Bị Đồng Hành [Cấp 4]
1 Rương Trang Bị Đồng Hành [Cấp 5]
1 Rương Trang Bị Đồng Hành [Cấp 6]

 

Lưu Ý: 

 • Trùng sinh thành công nhân vật sẽ về cấp 130.
 • Trùng sinh sẽ bị mất kết nôi cần đăng nhập lại.
 • Giới hạn 2000  lần trùng sinh.
 • Cần chuẩn bị rương trống trước khi trùng sinh để nhận thưởng.

__________________________________
Trân trọng
Tân Kiếm Thế
tankiemthe.com
Kiếm Thế mới ra - Ông vua dòng game kiếm hiệp